Verslag 1e themabijeenkomst "Samen de toekomst in" - VV Steenwijk

Verslag 1e themabijeenkomst "Samen de toekomst in"

Verslag 1e themabijeenkomst "Samen de toekomst in"

16 februari 2017 16:15


Op maandag 23 januari was in onze kantine de eerste themabijeenkomst
" samen de toekomst in " . Hieronder het verslag van deze positieve bijeenkomst!

Verslag: 1 e bijeenkomst ‘SAMEN DE TOEKOMST IN’
Datum: 23 januari 2016

Tijdens de 1 e themabijeenkomst “Samen de toekomst in” hebben ruim 60 leden van VV Steenwijk op maandagavond 23 januari gesproken over de toekomst van hun club. Onderstaand verslag geeft de punten aan zoals die in de twee Co-creatie sessies gegeven zijn. Wat mij opviel was dat men, ondanks onvrede hier en daar, bereid is naar de toekomst te kijken. Waar wil je (moet je) als club naartoe. Moeten we samenwerken en als we dat doen hoe zit het dan met onze club-identiteit. Wat mij ook opgevallen is, is dat men op organisatorisch en bestuurlijk vlak moet sturen. Daar is onduidelijkheid. Duidelijkheid van wie wat doet en welke personen waar verantwoordelijk voor zijn is cruciaal bij een club van deze omvang. Maar tevens is dit ook zeer moeilijk. Het aantal vrijwilligers neemt af, mensen hebben minder tijd voor vrijwilligerswerk dan pakweg 20 jaar geleden. Dit zorgt ervoor dat je het anders zult moeten organiseren. Taken moeten verdeeld worden en degenen die de taken uitvoeren moeten weten waar ze aan toe zijn. Ik heb tijdens de avond een aantal punten geformuleerd die mij uit de sessies opgevallen zijn, waar het volgens mij om gaat.

Dit zijn:
Identiteit (wie ben je?, wat draag je uit?)
Kwaliteit (kwaliteit zorgt voor klanten)
Organisatie (structuur en mensen)
Samenwerking (hoe kunnen we samenwerken, de toekomst in)
Frans ten Veen Sociaal Makelaar

Thema: VOETBAL sessie 1
• Evenwichtige team, vergelijkbaar niveau
• Investeren in trainers en leiders
• Voldoende omvang creëren samenwerken?
• Welke dag eerste elftal: zaterdag, zondag of vrijdagavond (belangrijk is plezier)

Thema: VOETBAL Sessie 2
• Kwaliteit en opleiden van trainers!
• Goed voetbalniveau
• Pedagogisch / Didactisch goed onderlegd

Thema: GASTHEERSCHAP sessie 1
• Gevoel van de club, welkom en zichtbaar zijn, als club en tegenstander goed ontvangen • Leiders dragen goed gastheerschap uit
• Wat verwachten leiders van de club ? gefaciliteerd worden! (en andersom?)
• Vrijwilligerswerk, leider kan belangrijke rol hebben bij werven en inplannen
• Kantine bezetting (kwaliteit)
• Complex – verbeterpunten Zichtbaarheid / Gevoel creëren / Ademt geen sfeer Verslag

Thema: GASTHEERSCHAP sessie 2
• Gebouw – masterplan – kwaliteit
• Gastheerschap – betaalde kracht – vrijwilligersvergoeding? • Gastheerschap – wedstrijdcoördinator
• Gastheerschap draagt warm gevoel uit
• Teamleiders onderling elkaar versterken (delen van goede voorbeelden)
• Normen en waarden – hoe gedraag je je? Welk imago draag je uit?
• Warmere club, laagdrempelig voor iedereen
• Uitdragen in p.r.
• Identiteit, club voor iedereen!

Thema: ORGANISATIE sessie 1
• Bestuur - duidelijke aanspreekpunten
• Jeugdbestuur? Belangen behartigen van jeugd
• Communicatie
• Vrijwilligers waardering krijgen die ze verdienen, vasthouden door betrokkenheid bij club!
• Duidelijkheid creëren voor vrijwilligers, vrijwilligersbeleid
• Beleidsplan te algemeen – richting
• Ledenadministratie gaat goed
• Uitstraling van complex algemeen gezien goed
• Aanstellen jeugd coördinatoren
• Pluim voor bestuur
• Commissies – duidelijk aanspreekpunt – duidelijk doel/kader – goede onderlinge communicatie en naar bestuur
• Adviesraad van wijze mensen/leden
• Voorzitter moet boegbeeld/voorbeeld

Thema: ORGANISATIE sessie 2
• Waarom is het lastig bestuursleden te binden?
• Bestuur kan identiteit (warm) uitdragen
• Gastheerschap Kantine!
• Trainers en leiders meer betrekken bij de activiteiten
• Verantwoordelijkheid en waardering
• Continuïteit in commissies
• Gezelligheid mist men
• Betrokkenheid vergroten
• Vertrouwen
• Deskundigheid bevorderen – kennis inhuren van buitenaf

Thema: SAMENWERKING sessie 1
• Met andere clubs?
• Voordelen .. meer jeugd meer toekomst
• Niveau gaat omhoog
• Op eigen niveau voetballen
• Minder vrijwilligers?
• Sponsoring makkelijker te realiseren?
• Kosten delen
• Zaterdag hoog – zondag recreatief
• Meer damesvoetballers
• Diversiteit aan teams groter
• Raak je jeugd kwijt door samen te voegen?
• Identiteit van de club raak je kwijt
• Meer bieden dan alleen voetbal.

Thema: SAMENWERKING sessie 2
• Eerst jeugd samen laten gaan, die kunnen dan kiezen
• Identiteit niet verliezen
• Prestatievoetbal op zaterdag?
• Hoger niveau voetballen
• Voor de jeugd maakt de club niet uit!
• Niet samen, nog bestaansrecht?
• Commissie samengaan in het leven roepen
• 1 complex jeugd, ander voor senioren
• Niet overgenomen, maar samen verder, nieuw gevoel ontstaan
• Kind centraal stellen
• Bij samen goede organisatie voor alle elftallen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!