Informatieavond op vrijdag 5 juli vanaf 20.00 uur - VV Steenwijk

Informatieavond op vrijdag 5 juli vanaf 20.00 uur

Informatieavond op vrijdag 5 juli vanaf 20.00 uur

28 juni 2019 8:30


De stand van zaken m.b.t. de samenwerking Olde Veste – vv Steenwijk.

Op de algemene ledenvergadering van 24 mei jl. hebben wij als bestuur aangegeven dat er een zogenaamde quick scan gaande was. Een globaal, aftastend onderzoek naar de eventuele haalbaarheid van een fusie tussen beide verenigingen. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de ambities en hoe verhouden die zich tot elkaar? Zomaar enkele vragen die aan de orde zijn geweest.

Deze quick scan is inmiddels voltooid en wij willen graag de resultaten van het onderzoek met jullie delen. We doen dit in een informele setting en roepen geen ALV bijeen omdat er, op deze avond in elk geval, geen stemming hoeft plaats te vinden over de eventuele voortgang van het fusieproces.

Bij deze nodigen wij alle leden uit om aanwezig te zijn op vrijdagavond 5 juli vanaf 20.00 uur in onze kantine. Daar zullen wij de stand van zaken presenteren en jullie volop gelegenheid geven tot het stellen van vragen en het voeren van een discussie. Tegelijkertijd is er bij Olde Veste een ALV waar de leden naar hun mening en oordeel over de quick scan gevraagd zal worden.

Wij hopen op een grote opkomst. Het gaat immers over de toekomst van onze vereniging. Een toekomst die wellicht dichterbij is dan we denken.

Graag tot 5 juli!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!